Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Sociala berättelser/seriesamtal

Sociala berättelser, seriesamtal är ett pedagogiskt arbetssätt eller ett pedagogiskt verktyg

för personer som:

 • har svårt att fullt ut förstå verbal kommunikation
 • behöver stimulera fler sinnen för att förstå
 • behöver nedskrivna levnadsregler eller strategier för att komma ihåg

Hjälpmedlet sociala berättelser och seriesamtal är skrivna och ritade förklaringar och strategier. De försöker visa tillrätta, förklara sociala mönster, oskrivna regler och sociala normer. De kan ge insikt om orsak och verkan och sätter händelser i ett sammanhang och ger redskap till bättre social kompetens.

Med pennans hjälp kan man:

 • Logiskt bygga upp tankar
 • Förtydliga situationer
 • Konkretisera
 • Ge stöd i att se sammanhang och samband
 • Förklara ordningsföljder och konsekvenser
 • Ge möjlighet att bearbeta och reflektera så att nya beteenden eller tillvägagångssätt kan förstås, prövas och läras in
 • Öka självständigheten
 • Få chans till bättre socialt samspel

Det hjälper också personen att ordna upp i ett ostrukturerat ”erfarenhetsbibliotek”. Om situationen inte är som jag tror, som jag tolkar den, hur är den då? När vi i första hand använder ett talat språk för att förmedla ett budskap lindar vi in budskapet i massor med ord blandat med mimik och gester. Detat blir svårt för en person med Asperger syndrom och autism att tolka.

Källa: Carol Gray, Jenison Public School, Jenison, Michigan USA

Mer information

Detta är en fördjupning till Autism och intellektuell funktionsnedsättning

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv