Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Tydliggörande pedagogik

Personer som har diagnoser inom autismspektrumet, har brister i förmågan att avläsa och tolka signaler från både människor och den fysiska omgivningen. Det som skapar tydlighet för de flesta andra är inte tillräckligt för dessa personer. Många har behov av en större tydlighet och förutsägbarhet för att det som händer runt omkring dem ska bli begripligt. Många behöver också metoder och hjälpmedel som kan ge stöd i att tolka och kommunicera med omgivningen. Det är ofta gynnsamt att använda bilder och symboler som hjälpmedel för att förmedla vad som kommer att hända under dagen. För att skapa en begriplig omgivning, kan tydliggörande pedagogik vara en effektiv metod. För många personer med diagnoser inom autismspektrumet har det visat sig att visuell information kan fungera bra, till exempel bilder och text.

Målet är att skapa förutsättningar för personen att bli delaktig och så självständig som möjligt i olika situationer och aktiviteter livet igenom.

Människor har olika tankestilar vilket bland annat innebär att de har olika preferenser när det gäller sättet att lära och förstå. Personer med autismspektrumtillstånd föredrar ofta visuell information.

Ett annat vanligt namn för samma sak är strukturerad pedagogik.

Tydliggörande pedagogik handlar till stor del om att hitta metoder och redskap som bäst kan ge svar på följande

  • när något ska hända
  • hur länge det ska hålla på
  • hur det går till

För att kunna hitta metoder och redskap som svarar på dessa frågor, behövs först en kartläggning av en persons förutsättningar som styrkor, begåvningsnivå och annat . Därefter kan man för varje enskild person prova sig fram till vilken typ av synlig information som bäst besvarar dessa frågor.

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv