Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Kort information om CP

Cerebral Pares, CP, är ett samlingsnamn för en grupp icke progressiva, men föränderliga , funktionsnedsättningar orsakade av en skada eller utvecklingsrubbning i den ännu omogna hjärnan. Skadan har inträffat antingen under graviditeten (prenatal), i samband med förlossningen (perinatal) eller tiden därefter (postnatal).

De vanligaste orsakerna till CP är syrebrist och blödningar i hjärnan. Beroende på var den sitter och när skadan skedde uppvisar den drabbade olika symtombilder.
Funktionsnedsättningen innebär alltid ett rörelsehinder men kan också medföra störningar i förståelse, koncentration, minne, inlärning, beteende, syn, hörsel och kommunikation.

Med stigande ålder kan konsekvenserna av funktionsnedsättningen ge ökade problem, till exempel försämrad gångförmåga, fysisk och psykisk uttröttbarhet, smärta och stelhet i leder och muskler.

Utbredning och varianter

I Sverige får omkring 200 barn av 100 000 födda en CP. Detta är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar. CP är inte en enhetlig sjukdomsbestämning utan ett samlingsnamn för flera olika tillstånd.

CP klassificeras med utgångspunkt från dominerande neurologiskt symtom och muskeltonus i spastisk, dyskinetisk och ataktisk huvudtyp.

Spastisk CP
Vid spastisk CP är de nervbanor som förbinder hjärnbark och ryggmärg skadade vilket ger en ökning av muskelspänning och stegrade reflexer.
Spastisk CP indelas i unilateral, där bara ena kroppshalvan är drabbad, och bilateral där båda kroppshalvorna är inblandade.

Dyskinetisk CP
Vid dyskinetisk CP sitter skadan djupt i hjärnan i de så kallade basala ganglierna. Rörelserna är överdrivna, förvridna, ofrivilliga och svåra att styra.

Ataktisk CP
Vid ataktisk CP sitter skadan i lillhjärnan eller dess nervbanor. Detta ger svårigheter i balans och samordning av rörelser. Det kan också ge en skakighet i fina precisa rörelser.

Mer information

Detta är en fördjupning till Cerebral Pares (CP)

Texten i dokumentet CP-skada - mer information baseras till största delen på information från Landstinget i Upsala län. Webplatsen Infoteket - nås via länken Vad är CP? Infoteket om funktionshinder, Landstinget i Uppsala län (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv