Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Habiliterande insatser som kan vara aktuella vid CP

Insatser kan utföras inom kommun, primärvård, vuxenhabiliteringen eller genom samarbete mellan dessa.

Insatser som kan vara aktuella utifrån en individuell bedömning är:

Uppdaterad: 2018-11-28
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv