Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Bakgrund

Inom gruppen neuromuskulära sjukdomar finns många olika diagnoser. Sjukdomarna drabbar någon av delarna i den motoriska enheten som består av motorisk framhornscell, axon, motorändplatta eller muskelfibern. Gemensamt för diagnoserna är att de leder till muskelsvaghet och muskelförtvining även om orsaken varierar.

Eftersom botande behandling saknas för dessa progredierande sjukdomar gäller oftast att ju tidigare sjukdomen debuterar desto svårare blir symtomen på sikt. Symtom från andra organ förekommer också. De stora grupperna är Duchennes muskeldystrofi (DMD), Beckers muskeldystrofi (BMD), Limb-Girdle muskeldystrofi (LGMD), Dystrofia myotonika (DM) och spinal muskelatrofi (SMA).

Inom Landstinget i Jönköpings län förekommer en ökad incidens av Dystrofia myotonika.

Mer information

Detta är en fördjupning till Neuromuskulära sjukdomar

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv