Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Habiliterande insatser som kan vara aktuella vid muskelsjukdom

Insatserna består av långsiktig habilitering tillsammans med personen och dess nätverk. En stor del av de habiliterande insatserna utförs inom vuxenhabiliteringen, men även inom kommun, primärvård och slutenvård. Upprättande av habiliteringsplan erbjuds för samordning av insatser från vuxenhabiliteringen. Insatser som kan vara aktuella utifrån en individuell bedömning är:

 • Motiverande samtal  
  Kurator metodbok
 • Nätverksmöten
  Innebär bl. a. stöd vid kontakter med sociala välfärdssystemet.
 • Information och rådgivning om boende och sysselsättning.
 • ADL-bedömning
 • Bedömning av handfunktion
 • Bedömning av fysisk funktion
 • Motions- och träningsrådgivning samt utfärdande av träningsprogram .
 • Kostrådgivning vid undernäring.  
  Enteral nutrition - personer över 16 år 
  Undernäring.
 • Rådgivning av sjuksköterska i medicinska frågor
 • Utredning/behandling av dysfagi, dysartri och nedsatt oralmotorik. Mer information Dietisternas behandlingsriktlinjer vid Dysfagi
 • Utredning och konsultation runt alternativ och kompletterande kommunikation. Mer om alternativ och kompletterande kommunikation
  ISAAC Sverige (nytt fönster)
 • Ståträning
 • Psykosocial utredning
 • Neuropsykologisk undersökning.
 • Konsultation till personal kring ett specifikt problemområde.
 • Information om funktionshindret till berörda personer
 • Utredning av behov av bostadsanpassning.
  Bostadsanpassningsbidrag, Boverket (nytt fönster)
 • Förskrivning av tekniska hjälpmedel (t ex förflyttningshjälpmedel, kognitiva hjälpmedel, datoranpassningar eller kommunikationshjälpmedel) samt anpassning och uppföljning av dessa.
  Habilitering och hjälpmedel - vem gör vad
 • Insatser för att uppnå god sittställning och tryckavlastning i de fall sitthjälpmedel används.

Mer information

Detta är en fördjupning till Neuromuskulära sjukdomar

Uppdaterad: 2019-04-02
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv