Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Mer information, Vårdnivå och remiss, Downs syndrom

Alla personer med funktionsnedsättning i Jönköpings Region får till stor del stöd och hjälp från sitt vardagsnära nätverk i hemmiljö, daglig verksamhet, primärvård, funktionshinderomsorg eller socialtjänst gällande habilitering i vardagen.

Enligt överenskommelsen mellan Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län är kommunens bashabilitering benämnd som habilitering i vardagen och Region Jönköpings läns insatser benämns som specialisthabilitering, mestadels från Habiliteringscentrum men även från andra speciallistområden. Kommunen ansvarar för att arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor stödjer och är delaktiga i habilitering i vardagen, utifrån den enskildes behov oberoende av boendeform och sysselsättning. Mer information finns i dokumentet "Överenskommelse mellan Region Jönköpings län och kommuner avseende habilitering" på sidan Avtal och överenskommelser (nytt fönster)

I de flesta fall har personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning kontakt med Habiliteringscentrum. För att få tillgång till insatser av Habiliteringscentrum krävs remiss/egen ansökan. En bedömning om personen tillhör Habiliteringscentrums målgrupp görs. Utifrån frågeställning och behov avgörs vilka insatser som ska erbjudas. En planering av insatserna tillsammans med brukaren, anhöriga/närstående och företrädare sker. Parallellt och efter genomförd insats av Habiliteringscentrum sker den dagliga träningen inom ramen för habilitering i vardagen.

Mer information

Det här är ett underdokument till Autism och intellektuell funktionsnedsättning

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv