Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Några enkla definitioner/ förklaringar

E-lärande - kurser och utbildning på nätet som den studerande genomför på sin egen tid; ger möjligheter till att läsa, titta och lystna till inspelningar om ett ämne och sedan reflektera över detta.

Interaktiva webbinarer - en på nätet direktsänd session där deltagarna kan prata med varandra, dela erfarenheter och diskutera ett ämne, som kan ledas/modereras av en expert som kan svara på deltagarnas frågor.

Patientenkäter - en redovisning av patienters erfarenheter och synpunkter om deras kliniska behandling och samröre med vårdpersonalen och systemet.

Mätningar - ger ett resultat och ger möjlighet till analys av t ex patientdata om t ex blodtryck, mätt mot en överenskommen standard, eller om hur en vårdprocess fungerar.

Processbeskrivningar - en beskrivning av en patients väg genom ett system, en vårdkedja, en klinisk process, som beskriver olika delar av denna process samt tydliggör var förbättringar kan göras (med stöd av mätningar över tid).

Mentorskap - en formell relation med en mer erfaren professionell inom ett ämnesområde som en adept, mindre erfaren person, kan fråga om råd och vägledning över en tidsperiod.

Rapportering - noteringar om aktiviteter som en deltagare har genomfört i ett program eller en utbildning som används för redovisning eller utvärdering.

Skattning av behov - ett sätt att testa t ex en students kunskapsnivå och utbildningsbehov samt ger förslag till hur behoven ska tillgodses.

 

 

 

Webb-redaktör

Rolf Bardon

Uppdaterad: 2017-10-31
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion