Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

IV från intranätet

För att inte missa några nyheter om Infektionsverktyget rekommenderas att du lägger till en bevakning av denna sida! (Klicka på röda flaggan uppe till höger.)

 

Infektionsverktyget är ett nationellt enhetligt IT-stöd som ska användas i lokalt förbättringsarbete. Syftet är att förebygga vårdrelaterade infektioner och förbättra kvaliteten i användningen av antibiotika.

Infektionsverktyget består av

 • Registreringsfunktion i Cosmics läkemedelsmodul
 • En nationell databas för all insamlad data
 • Ett nationellt webbaserat rapportverktyg där verksamheterna själva hämtar sina utdatarapporter

Nyheter

2016-09-29

Torsdagen den 29/9 kommer Inera att göra en uppgradering av Infektionsverktygets produktionsmiljö med start klockan 18.00. De beräknar vara klara senast kl 22.00. Under denna tid går det inte att logga in Infektionsverktygets rapportverktyg.

Uppgraderingen innebär följande förändringar i rapportverktyget:

 • Antalet decimaler går att ställa in själv av användaren via formatera diagram när man använder nämnare.
 • Storleken på texten i diagrammen går att ställa in själv av användaren via formatera diagram.
 • I cirkeldiagrammen har de vårdrelaterade infektionerna en bestämd färg.
 • Regeln för sammanslagning av postoperativa infektioner korrigerad:

  Registreringar av diagnoskod T81.4 och ordinationsorsak ytlig alt. djup postoperativ infektion slås samman så länge det inte går mer än 30 dagar mellan två registreringar. Detta innebär att om en patient t.ex. gör flera återbesök för omläggning efter avslutat vårdtillfälle och det registreras T81.4 vid varje tillfälle så kommer dessa att slås ihop med tidigare registreringar om det inte gått mer än 30 dagar från föregående omläggning. Om det däremot gått mer än 30 dagar från föregående registrering så ger detta en ny förekomst i måttet infektion. Regeln för sammanslagning av T81.4 och ordinationsorsak gäller både för ytliga och djupa postoperativa infektioner.
  Uppföljningen av postoperativa infektioner i Infektionsverktyget blir därmed enklare och mer tillförlitlig.

 

Nyhetsarkiv

 

Så registrerar du i Infektionsverktyget

Utdata från rapportverktyget

Mer information

Stöd och support

Kontakta Kundservice på IT-centrum om du behöver teknisk support eller glömt ditt lösenord, ankn 141 41.

Arbetsmaterial förvaltning (begränsad behörighet)

Ansvarig

Andreas Lägermo
strama-koordinator/ hygiensjuksköterska

(036-3)259 77


Mer information

 

Instruktionsfilmer

Följa upp vårdrelaterade infektioner i Infektionsverktyget

Följa upp postoperativa infektioner

Följa upp vårdrelaterade pneumonier

 

Rapporter

Registrering:

Uppdaterad: 2016-10-14
Andreas Lägermo, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion