Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

För primärvård, Region Jönköpings län

Självdeklaration 2018

Här hittar du dokument relaterade till Stramas självdeklaration.

Självdeklarationsformulär

Instruktioner för journalgranskning

Stödmall för journalgranskning

Strama-quiz 2018

Facit Strama-quiz 2018

Guide till Strama-rapporter i Diver-portalen

 

Uppföljning digitala vårdkontakter

Vårdgivare som inom ramen för Vårdval i Jönköpings län handlägger patienter med infektionssymtom, förväntas följa Stramas riktlinjer. Här finns en lokalt anpassad version av nationella Stramas Rekommendationer för kvalitetsindikatorer vid digitala vårdmöten.

Rapportering av diagnoskopplad antibiotikaförskrivning ska göras enligt beskrivning i denna tabell:
Mall för rapportering av antibiotikaförskrivning vid distansbesök_RJL

 

 

 

Kontakt

Cecilia Magnusson
ordförande Strama Jönköping

Andreas Lägermo
Strama-koordinator

Uppdaterad: 2018-09-13
Andreas Lägermo, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion