Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Mer om Sicklecellanemi

Sjukdomen förekommer framförallt i Afrika, runt Medelhavet, Mellanöstern och Indien varför särskild observans kräv för patienter med ursprung från dessa områden. Anlaget skyddar mot svår malaria. (10% i Afrika har anlaget).

Mutation i hemoglobinets betakedja medförande onormal funktion av deoxygenerat hemoglobin, vilket leder till abnorm erytrocytform och därmed dels hopklumpning av erytrocyter (=sickling) och dels förhöjd erytrocytomsättning.

 • Heterozygot – kliniskt frisk, kan få symtom vid svår påfrestning.
 • Homozygot – lätta till livshotande symtom

Förekomst: Afrika, Mellanöstern, Indien, runt Medelhavet

Anlaget skyddar mot svår form av malaria.

Symtom:

Akuta:

 • Anemi
 • Sicklingskris (ischemisk smärta)
 • Acute chest syndrome (dyspné, hypoxi, feber, lunginfiltrat)
 • Stroke
 • Akut ansamling av blod i mjälten (barn)
 • Infektioner (ökad infektionskänslighet föreligger)
 • Aplastisk kris vid vissa infektioner

Kroniska :

 • Njurskador
 • Bensår
 • Vävnadsskador pga kronisk ischemi, t ex nekros av caput femoris och humeri

Behandling vid akuta symtom syftar till att bryta sicklingen – OBS akut sicklings attack kan vara livshotande!

 • Vätska (utspädning)
 • Syrgas (OBS! oxygenerat Hb normalfungerande; sicklar ej)
 • Smärtlindring (Morfinanalgetica brukar behövas. Viktigt att bryta smärtan då den vidmakthåller sicklingen via sympaticusmedierad kärlkonstriktion och därmed förlångsammat blodflöde)
 • Transfusion vid Hb under habituell nivå eller vid hotande organskada (till exempel stroke)
 • Antibiotika om tecken till infektion

Profylaktisk behandling:

 • God egenvård = undvik utlösande moment som uttorkning, stark kyla eller värme, kraftig fysisk ansträngning. Rikligt vätskeintag, vila och peroral smärtlindring kan bryta begynnande sicklingsattack.
 • Ge folsyratillskott (liksom vid alla tillstånd av ökad erytrocytomsättning oavsett orsak)
  T Folacin 5 mg x 1–2.

Behandling svåra kroniska symtom (specialist):

 • Öka HbF-nivån mha Hydroxyurea (HbF friskt då det inte innehåller någon betakedja)
 • Erytrocyttransfusion regelbundet

Diagnostik:

 • Hemoglobinelektrofores (Ery-Hb-fraktionering) Klinisk kemi Malmö (ca 500 kr)
 • Alla prov med misstänkt HbS skickas från Malmö vidare för DNA-verifiering till Herlevs sjukhus i Danmark (ca 1300 kr)
 •  I akutsituation – manuellt bedömt blodutstryk kan vara av värde.

Mer information

Detta är en fördjupning till Anemi

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv