Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Rekommenderad provtagning vid misstanke om anemi orsakad av B12 eller folsyrabrist

P-Homocystein rekommenderas som första prov (på grund av hög sensitivitet för brist på såväl B12 som folsyra och få felkällor).

Normalt värde utesluter med stor säkerhet brist. Förhöjt värde kan i ett fåtal fall vara svårtolkade (nedsatt njurfunktion, ärftlig enzymbrist). Komplettera därför förhöjt värde med prov för njurfunktion samt S-B12, S- eller B-folat.

Om fortsatt tveksamhet komplettera med S-Metylmalonat och först om inte heller detta ger säkert svar kan man under noggrann klinisk och lab-mässig observation prova att behandla med det eller de vitaminer man misstänker saknas. Om misstanke på kombinerad brist – behandla alltid med B12 först!

Brist på B12(tidig) B12 Folsyra B6 B12 +
folsyra/B6
P-Homocystein förhöjt förhöjt  förhöjt förhöjt  förhöjt
S-Metylmalonat   förhöjt      förhöjt

Mer information

Detta är en fördjupning till Anemi

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv