Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Rutiner vid misstanke om djup ventrombos (DVT), Jönköping

Vid misstanke om DVT faxar vårdcentralen remiss först till radiologiska kliniken
Kontaktuppgifter röntgenkliniken, Länssjukhuset Ryhov (begränsad behörighet, nytt fönster)
och beställ tid för trombosdiagnostik. Tider för ultraljud finns avsatt. Det är viktigt att ange ett telefonnummer (patientens) som radiologiska kliniken ringer till, för att ge en tid eller för ändring/korrigering av given tid.

  • Om väntetiden beräknas bli > 2 timmar kan patienten vänta i hemmet. Radiologiska kliniken tar kontakt med patienten när tid är bestämd. Om trombosmisstanken är stark och det saknas kontraindikationer kan i avvaktan på diagnostik ges Innohep 4500 E/ml sc (endosspruta). Kortare tid (<2 h) inför undersökning åker patienten till Ryhov.
  • Finns misstanke på lungemboli eller massiv trombotisering upp mot ljumsken eller om andra komplicerande omständigheter föreligger, ska patienten skickas direkt till medicinakuten.
  • Det är viktigt med en bra utformad röntgenremiss eftersom denna också kommer att gälla som remiss till medicin-kliniken om patienten har djup ventrombos. Glöm ej att skriva på remissen att patienten ska vidare till medicinkliniken vid positivt fynd och vad som är överenskommet vid negativt fynd. En skriven medicinlista bör bifogas.
  • Informera om hur undersökningen går till och att patienten vid misstänkt blodpropp kommer att hänvisas till medicin-akuten. Om patienten inte har blodpropp, hur fortsatt hand- läggning är tänkt. Det är viktigt med tydlig information till patient och anhöriga, för att undvika missförstånd!

Efter undersökning

Om ultraljud, alternativt flebografi utfaller positivt eller är inkonklusivt ansvarar radiologkliniken för att vidarebefordra patienten till medicinakuten. Kopia på röntgenremissen och preliminärsvar medskickas patienten från radiologiska kliniken.

Vid negativt utfall vidarebefordras patienten enl det besked som distriktsläkare angett (se ovan). Det kan vara åter till ordinarie vårdcentral samma dag/dagen efter, för förnyad undersökning och behandling.

Mer information

Detta är en fördjupning till Ventrombos och lungemboli

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv