Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Djup ventrombos

Inled diagnostiken av DVT med att värdera den kliniska sannolikheten för DVT enligt poängskala (Wells et al Lancet 2003)

 

Poäng

Malignitet under behandling senaste 6 månaderna eller palliation

1

Paralys/pares/gipsbehandling av benen

1

Immobilisering > 3 dagar eller kirurgi inom 12 veckor som krävt narkos/regional anestesi

1

Ömhet/smärta längs djupa vener

1

Helbenssvullnad

1

Vadsvullnad ≥ 3 cm jämfört med andra benet

1

Pitting ödem i det symptomatiska benet

1

Ytliga kollateraler (ej varicer)

1

Tidigare diagnostiserad DVT

1

Annan diagnos minst lika trolig

– 2

 
Klinisk sannolikhet för DVT baserad på poängsammanräkningen

Låg sannolikhet < 2 poäng. Hög sannolikhet ≥ 2 poäng.

OBS! P-piller, behandling med östrogen, graviditet, post partum 8 veckor är inte medtaget i Wells poängskala. Patienter som har någon av dessa riskfaktorer bör alltid utredas vidare, det vill säga de ska handläggas som hög sannolikhet.

Utredningsgång vid misstänkt djup ventrombos

Vid låg klinisk sannolikhet utesluter normal D-dimer med hög säkerhet aktuell DVT. Ultraljud behöver då inte göras. D-dimer har hög sensitivitet, men låg specificitet vid DVT.
D-dimer analyseras enbart vid låg klinisk sannolikhet. 

Låg klinisk sannolikhet, poliklinisk patient 
                          
                           ↓

                    D-dimer test

                     ↓           ↓

Negativ – Stopp          Positiv                                 ↓

                                 Proximalt ultraljud   →  Negativ,   
                                 stopp

Vid låg klinisk sannolikhet utsluter normal D-dimer med hög säkerhet aktuell DVT. Ultraljud behöver då ej göras. D-dimer har hög sensitivitet, men låg specificitet vid DVT. D-dimer analyseras enbart vid låg klinisk sannolikhet.

                   Hög klinisk sannolikhet

                                  ↓

        Ultraljud. Om negativt komplettera
        med DT-buk vid misstanke om
        bäckenvenstrombos. Alternativt upprepat 
        proximalt ultraljud om en vecka.

Begränsningar med ultraljud

Svårtolkat under knänivå och ovan inguinalligamentet. Ensidig bensvullnad kan bero på isolerad bäckenvenstrombos (graviditet/p-piller) som ej detekteras vid proximal ultraljudsundersökning från ljumske till distala vena poplitea. Flebografi kan övervägas i speciella fall.

Mer information

Detta är en fördjupning till Ventrombos och lungemboli

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv