Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Lungemboli

Inled diagnostiken av lungemboli genom att värdera den kliniska sannolikheten enligt poängskala

(Wells et al Ann Int Med 2001;135:98-107)

 

Poäng

Malignitet under behandling senaste 6 månaderna, eller palliation

1

Immobilisering ≥ 3 d eller kirurgi inom 12 v som krävt narkos/regional anestesi

1,5

Kliniska tecken på DVT

3

Puls > 100 per min

1,5

Tidigare verifierad lungemboli/DVT

1,5

Hemoptys

1,0

Lungemboli ≥ sannolik än andra diagnoser

3,0

Sannolikhet för LE baserad på poängsammanräkningen

Låg sannolikhet ≤ 4 poäng. Hög sannolikhet > 4 poäng
Använd poängberäkningen i kombination med algoritmen nedan

OBS! P-piller, behandling med östrogen, graviditet, postpartum 8 v är inte medtaget i Wells poängskala. Patienter som har någon av dessa riskfaktorer bör alltid utredas vidare och de skall handläggas som hög sannolikhet.

Troponin är ofta förhöjt vid utbredd lungembolisering och är tecken på högerbelastning (ischemi). Förhöjda nivåer av TNT i samband med lungemboli är förenade med dålig prognos och ökad mortalitet.

BNP förhöjning är också tecken på belastning av höger förmak.

Utredning vid misstänkt lungemboli

Diagnos får aldrig fördröjas p.g.a. tveksamhet om vilken undersökning som är bäst. I första hand rekommenderas CT-pulm. Hos yngre (< 45) lungfriska individer där man främst önskar att utesluta PE är lungscint ett fullgott alternativ.

Om undersökningsbehovet uppstår utanför klinisk fysiologis öppettider, klockan 07.30–16.15, och patienten är stabil, kan patienten ges en dos Innohep 175 E/kg (reducera dosen vid njursvikt) och undersökningen ske nästa dag förutsatt att nästa dag är en vardag, i annat fall remitteras patienten till CT.

Ref.Soc.styr 2004) Socialstyrelsen.

                       LÅG KLINISK SANNOLIKHET 
                                     

                                  D-dimer
                                  ↓        ↓

                          Negativ       Positiv
                                            ↓

                               ↓           DT
                                            ev scintigrafi om
                               ↓           hjärt- lungfrisk
                                            patient

                          Stopp


                        

                       HÖG KLINISK SANNOLIKHET
                                   

                                   DT
                              (multislice)

                                    ↓

                                Negativ

                                    ↓

                                 Stopp

Kommentar till val av CT för lungembolidiagnos

Modern DT (multislice/multidetektor med snitt ned mot 1 mm) kan detektera även små subsegmentella embolier. Vid negativ DT (multislice) behöver man därför oftast inte komplettera diagnostiken med till exempel bilateral benundersökning.

Mer information

Detta är en fördjupning till Ventrombos och lungemboli

Uppdaterad: 2019-04-02
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv