Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Tromboflebit

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Utredning och behandling av patienter med misstanke på tromboflebit  kan ske såväl i primärvården som i specialistvården.

Diagnostik och utredning

Vid oklarhet kring diagnos eller vid försämring , görs proximalt ultraljud för att utesluta djup ventrombos, se Ventrombos och lungemboli 

Behandling

Distal tromboflebit (nedom knät):

  • Eventuellt receptfri gel med NSAID, Ibuprofen gel 5 % (synonym: Ibumetin gel): Ketoprofen gel 2,5 % (synonymer: Orudis gel, Zon gel, Siduro gel).
  • Hirudoid är sannolikt mindre effektivt vid tromboflebit men kan prövas vid hematom.
  • Eventuellt stödstrumpa, så kallad akut-strumpa (klass I).

Proximal tromboflebit (ovan knät):

Små och korta (< 1-2 cm långa) kan behandlas som distal tromboflebit.

Övriga:

  • Prover före behandling: Hb, TPK, Kreatinin.
  • Lågmolekylärt heparin, LMH (Innohep) 175 E/kg kroppsvikt subkutant x 1 i cirka 10 dagar, följt av halverad dos i 20 dagar.
  • Vid uttalad smärta kan behandling med LMH kombineras med kortverkande receptfria perorala antiinflammatoriska läkemedel (Ibuprofen) eller NSAID-gel i max 5 dagar.

 

Vid terapisvikt eller recidiv av tromboflebit övervägs:

  • Malignitetsutredning
  • Koagulationsutredning
  • Kärlkirurgkonsult
  • Förlängd LMH-behandling alternativt tre månaders warfarinbehandling.

Fastställt: 2019-04-30

Reviderad: 2019-04-30

Giltigt till och med: 2021-04-30

Fastställt av: Faktagrupp Hematologi

Ansvarig grupp: Hematologi

Granskat av grupp: Hematologi

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Uppdaterad: 2019-05-03
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv