Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Trombosprofylax vid Covid-19

Trombosprofylax SÄBO

Målgruppen är patienter på SÄBO som insjuknar i symtomgivande covid-19, misstänkt eller verifierad. Patienter som är i livets absoluta slutskede är oftast inte aktuella för trombosprofylax med lågmolekylärt heparin (LMH)

Trombosprofylax vid covid-19 på SÄBO, Janusinfo Region Stockholm (nytt fönster)

 

Trombosprofylax hos andra patienter

Patienter med hög trombosrisk såsom aktiv malignitet utan hög blödningsrisk, eller tidigare venös tromboemboli, kan behöva högdos LMH. Telefonkontakt med hematologen rekommenderas kring dessa patienter för ställningstagande kring detta.

 

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2020-05-20

Reviderad: 2020-05-20

Giltigt till och med: 2022-05-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp hematologi och primärvård

Ansvarig grupp: Hematologi

Granskat av grupp: Hematologi

Kontaktperson för innehåll:

Karin Karlsson, St-läkare, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2020-05-27
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv