Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Malariaskydd

Tropiska Afrika står för 90% av världens malariasmitta. Till Sverige importeras årligen 100-150 fall varav ett 60-tal är orsakade av Plasmodium falciparum, den dödliga formen som ger cerebral malaria. Obehandlad är dödligheten ca 20% och trots behandling kan dödligheten vara så hög som 1-2%. Under en ordinär turistresa på tre veckor är risken att insjukna i allvarlig malaria i Västafrika 4%, Östafrika 1% och i Thailand 1/30 000. Risken i Kina är mikroskopisk och för Sydamerika är risken mindre än i Sydostasien. Risken varierar kraftigt inom ett och samma land och mellan olika typer av resenärer. Malariaråden måste därför individualiseras.

Modern malariaprofylax poängterar:

  1. Allmänt skydd mot myggbett.
  2. Medvetenhet om att väga risker med medikamentell profylax mot risken för malariasjukdom.
  3. Ingen profylax ger ett fullständigt skydd.

Permetrinimpregnerat myggnät ger 90%-igt skydd och säljs på Infektionsmottagningen för ca 200 kr styck. Myggstift (t.ex. MyggA) finns på apoteken för ca 90 kr.

För mer detaljerade råd om malariaprofylax till specifika resmål hänvisas till:

Mekaniskt skydd mot myggbett utgör grunden. Vid lägre risk för malaria kan man använda klorokin. Högre malariarisk motiverar oftast Lariam alt. Malarone. Även doxycyklin kan vara ett fullgott profylaxalternativ.

Mer information

Detta är en fördjupning till
Reseprofylax

Uppdaterad: 2018-05-22
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv