Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vaccination Difteri och stelkramp

Fakta kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Landstinget i Jönköpings län.

Difterisjukdomen är fortfarande vanlig ute i världen och flera utbrott har ägt rum även inom Europas gränser den senaste 25-årsperioden. Alla svenska medborgare rekommenderas fullgott vaccinationsskydd vilket fås med grundvaccineringens 3 doser och 2 boosterdoser. En sjätte dos rekommenderas ej. Framförallt äldre personer samt kvinnor födda före 1950 är att betrakta som riskgrupper. Även de personer som endast erhållit grundimmunisering kan ha ett dåligt skydd. På grund av variationer i vaccinstandard har även individer födda 1962–1976 ibland ett något sämre skydd.

Tetanusbakterien finns i jorden, även i Sverige. Ingångsport för infektion kan vara obetydliga sår. Kvinnor födda före 1950 har ofta dålig immunitet. Alla individer bör ha ett fullgott stelkrampsskydd vilket erhålles med 5 vaccindoser.

Grundimmunisering (3 doser) mot difteri och stelkramp ges numera med separata vaccin. Vilka vaccin som levereras varierar över tiden och därmed också vilka doser som rekommenderas. Efter grundimmuniseringen används uteslutande DiTe-Booster®. Det svenska barnvaccinationsprogrammet omfattar för närvarande 3 doser i spädbarnsåldern och dos 4 vid 11 års ålder. Ytterligare doser ges ej rutinmässigt och därför rekommenderas dos 5 cirka 30 år efter fjärde dosen.

Booster med det tidigare kombinationsvaccinet mot tetanus och difteri (Duplex, DT) har nu ersatts av DiTe-Booster. Den rekommenderade dosen innehåller ungefär lika mycket difteriantigen, men fyrfaldigt med tetanusantigen jämfört med Duplexdosen (0,25 ml).

För aktuella preparat, dosering och regi, läs mer:
Vaccination som reseprofylax, översikt (begränsad läsbehörighet, Word, nytt fönster)

Mer information

Detta är en fördjupning till
Reseprofylax

Uppdaterad: 2018-05-22
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv