Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Anafylaxiberedskap

Anafylaxiberedskap enligt PM Barnmott i Motala

Följande läkemedel får ges av sjuksköterska:

1. Dra upp adrenalin 1mg/ml 0,5 ml för s.c. inj :
Dos relaterad till patientens vikt:
10kg – 0,1ml sc
20kg – 0,2ml
30kg – 0,3ml
40kg – 0,4ml
>50kg – 0,5ml
Ovanstående doser kan upprepas e 5-10min vb.

2. Inj vätska Solu-Cortef 100-200mg långsamt iv (ha i beredskap med ej uppdraget):
ELLER
Inj vätska Betapred 4mg/ml <10år - 1ml im/iv
>10 år - 2ml im/iv

Ha nedanstående läkemedel i beredskap, men ej uppdragna:

Följande läkemedel ges på läkares ordination och står angivna som stöd för minnet:

1. Injektion adrenalin 0,1mg/ml:
Dos relaterad till patientens vikt:
10kg – 1ml långsamt iv
20kg – 2ml
30kg – 3ml
40kg – 4ml
>50kg – 5ml
Doser över 3 ml kan ges i deldoser.
Ovanstående doser kan upprepas e 5-10min vb.

2. Injektion vätska Tavegyl 1mg/ml 0,06mg/kg, maxdos 2mg:
Dos relaterad till patientens vikt:
10kg - 0,6mg långsamt iv (minst 3 min)
20kg - 1,2mg
30kg - 1,8mg
>40kg - 2,0mg

3. Inhalation Adrenalin 1mg/ml i Maxin
Dos relaterad till patientens vikt:
<35kg 0,5min på mask. Kan upprepas e 5 min.
>35kg 1 min på mask. Kan upprepas e 5 min.

4. Infusion Ringer-Acetat 10ml/kg under 60 min.

Mer information

Detta är en fördjupning till
Allergiska reaktioner mot penicillin

Uppdaterad: 2018-05-22
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv