Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Allvarlighetsbedömning med CRB-65

CRB-65 är en förkortning av Confusion-Respiration-Blood pressure >65 år.

Markörer

  • Konfusion
  • Andningsfrekvens >30/min
  • Blodtryck systoliskt <90 mmHg eller diastoliskt <60 mmHg
  • Ålder >65 år

1 poäng för varje uppfylld markör

Poäng

0 hembehandling
1 öppenvård med uppföljning
2 vanligen sjukhusvård
3-4 sjukhusvård ev. IVA vård

 

Mer information

Detta är en fördjupning till
Nedre luftvägsinfektion hos vuxna 

Uppdaterad: 2019-08-28
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv