Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Värdering av svårighetsgraden vid akut försämring av KOL

Värdering av svårighetsgraden vid akut försämring av KOL
  Lindring-medelsvår Svår exacerbation Livshotande exacerbation
Allmånpåverkan Obetydlig- lindring Påverkad, cyanos, ödem Konfusion–koma
Dyspné Obetydlig- besvärande ansträngnings-dyspné Vilodyspné Uttalad vilodyspné
Andningsfrekvens < 25/min > 25/min > 25/min
Hjärtfrekvens <110/min >110/min > 110/min
Saturation ≥ 90 % < 90% < 90 % (luftandning)

 

Mer information

Detta är en fördjupning till
Nedre luftvägsinfektioner hos vuxna

Uppdaterad: 2019-08-28
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv