Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Turistdiarré

Innehåll på sidan:

Diagnostik och utredning

Akut diarrésjukdom som startar 3-7 dagar efter vistelse på ny ort (oftast ett utvecklingsland). En infektion som överförs med mat, dryck eller händer. Oftast 4-5 lösa dagliga avföringar som går över på 3-4 dagar. Symtombild varierar beroende på etiologin, 30% kräver sängläge, 15% har feber.

Risk
USA, Canada, Japan, Australien, Nordvästeuropa 4-8%
Norra Medelhavet, Mellanöstern, Karibien, Östeuropa, Kina 20%
Utvecklingsländer i Asien, Afrika, Latinamerika 20-50%
Vanligast etiologi
Toxinbildande colibakterier (ETEC) 30-50%
Schigella 5-15%
Campylobakter upp till 40%
Salmonella                                  upp till 30%
Giardia, Cryptosporidios <10%

Riskgrupper

Sänkt saltsyrahalt i ventrikeln, IgA-brist, kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, HIV, barn under 2 år.

Prevention

  • Undvik livsmedel som kan ha varit i kontakt med förorenat vatten! Ät ej otillräckligt upphettat kött! Drick ej kranvatten!
  • Laktobaciller och medicinskt kol saknar dokumenterad effekt.
  • Vid längre tids primitiv vistelse föreslås kokkärl och doppvärmare, 2-3 minuter räcker. Puritabs (=klortablett) dödar bakterier och virus på 10 min, amöbor på 30 min.
  • Vaccination kan göras
    Vaccination Turistdiarré

Behandling

  • Infektionen oftast självläkande inom 3-5 dagar.
  • Viktigast att ersätta salt- och vätskeförluster. Använd fruktjuicer, koffeinfria läskedrycker, mineralvatten, salta kex eller klara soppor. Vid dehydrering föreslås brustablett Resorb som är glukosbaserad och innehåller NaCl, natriumcitrat och KCl. Återgå snarast möjligt till vanlig mat, gärna med tillsats av extra fett.
  • Loperamid ges i högst 3 dygn vid lätt-medelsvår diarré som den återställer inom 4 tim i 50% av fallen.
  • Kinoloner förkortar sjukdomsdurationen från 4 till 2 dygn. Endast motiverat vid svårare fall med uttalad diarré och/eller feber samt hos riskgrupper. Förslag peroral behandling med norfloxacin 400 mg x 2 x III eller ciprofloxacin 500 mg x 2 x III. Singeldos 800 mg resp. 1 g fungerar också. Oftast bättre att skriva ut medicin för tidig egenbehandling istället för profylax. Resistensutveckling och solkänslighet talar emot kinoloner. Längre tids resor, primitiva resmål och medicinsk riskpatient talar för profylax/egenbehandling.

Mer information

Detta är en fördjupning till
Reseprofylax

Uppdaterad: 2018-05-22
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv