Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vaccination Hepatit A

Numera finns ett effektivt och biverkningsfritt vaccin mot denna sjukdom. Vaccinering rekommenderas inför de flesta resor utanför EU-området, Nordamerika, Västeuropa, Australien och Nya Zeeland.

Vaccination kan ges i nära anslutning till avresa. Dos 1 ger skydd ett år. För långvarigt skydd (minst 20-25 år) krävs en andra dos. Denna bör ges efter 6-12 månader. Dos 2 given efter 1-5 år ger också fullgott skydd.

Gammaglobulin är billigare men ger ett kortare skydd, är en serumprodukt och kräver stor volym att injicera. Gammaglobulin används därför i praktiken inte alls längre.

För aktuella preparat, dosering och regi, Läs mer:
Vaccination som reseprofylax, översikt (begränsad läsbehörighet, Word, nytt fönster)

Mer information

Detta är en fördjupning till
Reseprofylax

Uppdaterad: 2018-05-22
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv