Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vaccination Japansk encefalit

Virussjukdom som är vanlig i Sydostasien och i sällsynta fall kan leda till encefalit. Sprids med myggor som hämtar virus från fåglar och grisar. Ökad risk för turister i samband med övernattning utomhus utan myggskydd i lantlig miljö. Smittorisken dock mycket begränsad och endast sporadiska fall har rapporterats ibland turister. Sjukdomen finns inom området Indien - Kina - Japan - Indonesien - Sri Lanka. Vaccinet är gjort på avdödat virus och biverkningar finns rapporterade. Vi rekommenderar vaccinering vid minst fyra veckors resa med utomhusövernattning i lantlig miljö inom området ovan samt vid kortare vistelser om hög expositions-risk. I praktiken väldigt sällan motivation för vaccination vid charterresor. Barn 1-3 år gamla får halv dos, gravida skall ej vaccineras. För fullt vaccinationsskydd rekommenderas numera 3 doser. Två doser ger 80 %-igt skydd, medan tre doser ger 90 %-igt.

Vaccin mot JE är licenspreparat.*

För aktuella preparat, dosering och regi, läs mer:
Vaccination som reseprofylax, översikt (begränsad läsbehörighet, Word, nytt fönster)

Mer information

Detta är en fördjupning till
Reseprofylax

Uppdaterad: 2018-05-22
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv