Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vaccination Polio

Alla individer bör ha ett vaccinationsskydd mot polio eftersom denna sjukdom ännu ej är utrotad i världen. I samband med resa utanför Europa är det därför motiverat att förbättra ett bristande polioskydd.

Det svenska barnvaccinationsprogrammet omfattar för närvarande 3 doser i spändbarnsåldern och dos 4 vid 6 års ålder. En kompletterande 5:e dos rekommenderas vid cirka 20 års ålder och en sjätte dos cirka 10 år senare, därefter anses skyddet livslångt.

Vaccinet kan kombineras fritt med övriga vaccin. Vid komplettering av tidigare vaccinations-skydd adderas doser oavsett tidigare dosintervall. Ge en extra dos om osäkerhet råder. Hos personer som grundvaccinerats med 1–2 doser per oralt poliovaccin får ny grundvaccination påbörjas.

För aktuella preparat, dosering och regi, läs mer:
Vaccination som reseprofylax, översikt (begränsad läsbehörighet, Word, nytt fönster)

Mer information

Detta är en fördjupning till
Reseprofylax

Patientinformation

Resevaccination, Polio

Uppdaterad: 2018-05-22
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv