Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vaccination Rabies

För aktuella preparat, dosering och regi, läs mer:
Vaccination som reseprofylax, översikt (begränsad läsbehörighet, Word, nytt fönster)

Mer information

Detta är en fördjupning till
Reseprofylax

Patientinformation

Rabies, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-05-22
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv