Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vaccination Tyfoid

Tyfoid är en invasiv salmonellainfektion, ofta med sepsis, orsakad av bakterierna Salmonella typhi eller paratyphi. Hygiennivån vad gäller mathantering, dricksvatten och avlopp avgör risken för denna smitta. Statistiskt sett blir mycket få drabbade i samband med utlandsresa. Sjukdomen är be-handlingsbar med antibiotika och därför är vaccinations-behovet inte så angeläget.

Vi brukar överväga vaccinering när restiden uppgår till minst en månad och den hygieniska standarden på resmålet är låg. Vaccinalternativen nedan är någorlunda jämförbara. Barn kan få Vivotif från 5 års ålder och Typhim från 2 års ålder. Paludrin, Lariam  eller Malarone kan påbörjas tidigast tre dygn efter sista Vivotifkapseln.

För aktuella preparat, dosering och regi, läs mer:
Vaccination som reseprofylax, översikt (begränsad läsbehörighet, Word, nytt fönster)

Mer information

Detta är en fördjupning till
Reseprofylax

Uppdaterad: 2018-05-22
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv