Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vaccination Turistdiarré

Turistdiarré drabbar upp till 50% av resenärerna till länder med låg hygienisk standard. Ungefär 40% av all turistdiarré är orsakad av enterotoxinbildande E coli (ETEC) mot vilket vaccinet Dukoral® har en 60%-ig skyddseffekt i cirka tre månader. Koleravaccinet Dukoral minskade risken att få turistdiarré i en studie från ca 31% till 23%. Effekten beror på att ETEC-bakterierna har liknande receptorstruktur som kolerabakterien.

Vaccinet är i stort sett biverkningsfritt och kan vara motiverat att ge oavsett resans längd om resenären vill minimera risken för att bli liggande i en diarrésjukdom. Exempel på medicinska tillstånd som kraftigt ökar behovet av detta vaccin är kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, immunbrist samt annan sjukdom som medför mindre marginaler för vätske-balansstörning. Vid enstaka tillfällen kan vaccination vara indicerad för att uppnå koleraskydd, speciellt hos individer med saltsyrebrist i ventrikeln. Skyddet är då 80% i sex månader.

För aktuella preparat, dosering och regi, läs mer:
Vaccination som reseprofylax, översikt (begränsad läsbehörighet, Word, nytt fönster)

Mer information

Detta är en fördjupning till
Reseprofylax

Uppdaterad: 2018-05-22
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv