Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vaccination mot varicella

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Barn med sjukdomar, till exempel leukemi, som innebär hög risk för allvarliga varicella, samt deras syskon vaccineras av barnkliniken. Övriga som önskar vaccin kan vända sig till sin vårdcentral. Barn <1 år vaccineras av länets Barn- och Ungdomsmottagningar.

Indikation

Vaccination ingår inte i det nationella programmet för vaccinationer.

Vuxna som får vattkoppor får ofta en svårare sjukdomsbild än barn och en icke-immun vuxen bör skyddas med vaccin.

De allra flesta vuxna har haft varicella och är immuna. Bland dem som inte tror sig ha haft varicella har ändå >80% skyddande antikroppar och de har alltså haft en lindrig variant av sjukdomen. Antikroppsanalys behöver som regel inte göras inför vaccination. Om inga kontraindikationer finns kan vaccin ges till dem som så önskar.

Kontraindikationer

Akut sjukdom med feber.

Allvarlig cellulär eller humoral immunbrist.
Överkänslighet mot neomycin.
Graviditet, som även ska undvikas under en månad efter vaccinationen.

Genomförande

Ett levande försvagat vaccin finns tillgängligt, Varilrix. Skyddseffekten mot klinisk varicella är god, efter två doser troligen livslång.

Dosering:

För barn från 9 månaders ålder och vuxna: 0,5 ml injiceras subkutant. Två doser ges med minst 6 veckors intervall. 

Biverkningar

Smärta och rodnad kring injektionsstället är mycket vanligt. Svullnad kring injektionsstället, feber och hudutslag är vanligt.

Epidemiologi

 Varicella är en av de mest smittsamma sjukdomarna vi känner till, och kan smitta från ett rum till ett annat. Nittiosju procent av svenska tolvåringar har antikroppar mot vattkoppsvirus. Observera dock att immuniteten kan vara lägre hos individer uppvuxna i tropiska områden.

Fastställt: 2011-12-01

Reviderad: 2017-06-13

Giltigt till och med: 2019-06-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp infektion och smittskydd och primärvård

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

David Tell, Distriktsläkare, Rosenhälsans vårdcentral Huskvarna, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2018-09-12
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv