Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Formulär, Cystit hos kvinnor äldre än 16 år

Kontakt via:   Telefon    Besök
Datum:...........................................................
Kort symtombeskrivning:...............................................................

  Ja Nej kommentar                            
Första urinvägsinfektionen i livet? ..................................
Feber 38 grader eller mer? ..................................
Fler än 3 cystiter sista året? ..................................
allergisk mot antibiotika? ..................................
Misstanke om gynbesvär? ..................................
Makroskopisk hematuri? ..................................
Yngre/fertila kvinnor bör även tillfrågas om:
Risk för klamydiasmitta? ..................................
Gravid? ..................................

Övrigt:..............................................................................................
Sköterska signatur:...............................................................

Läkare åtgärd:
Medicin:...............................................................
Boka besök
Urinsticka
Urinodling
CRP
Läkare signatur:...............................................................
Läkaren diketerar i typfallet: "Urinvägsinfektion handlagd enligt pm. Diagnos: Cystit N30"

Mer information

Detta är en fördjupning till
Cystit hos kvinnor äldre än 16 år

Kvinna som tidigare haft Cystit, har typiska symtom och inga kontraindikationer kan få behandling utan besök eller provtagning.

Uppdaterad: 2018-05-22
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv