Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Översikt Tarmsmittor

Smittsamma sjukdomar - Folkhälsomyndigheten (nytt fönster)

Mikroorganism/agens Inkubationstid Symtom Analys/Svarstid

Virus

     
Adeno 2-7 dygn Beroende på virustyp: förkylningssymtom, halsont, svullna tonsiller, krupp, bronkit samt ev. hudutslag
infl. I bind- och hornhinnan konjunktivit gastroenterit

Påvisning av DNA eller RNA (PCR-teknik)

eller
Immunkromatografi
("snabbtest")

Calici 12-48 timmar Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, yrsel och feber

Påvisning av DNA eller RNA (PCR-teknik)

Hepatit A

2-6 veckor
(i medeltal 4 veckor)

Feber, illamående, eventuellt kräkningar och så småningom gulhet i hud och ögonvitor. Trötthet och dålig matlust. Antikroppar mot virus i blod.
Rota 1-3 dygn Diarré och kräkningar, ibland uttorkning som följd.

Påvisning av DNA eller RNA (PCR-teknik)

eller
Immunkromatografi ("snabbbtest")

Bakterie

     
Campylobacter 1-3 dygn (upp till 10 dygn) Diarréer som ibland är blodtillblandad, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. En relativt vanlig komplikation är ledbesvär (reaktiv artrit).

Bakterieodling från avföring.

Svar: 2-3 dagar

Clostridium Difficile - Från lndrig diarré till blodiga diarréer med hög feber. Ofta bärare som får symtom vid AB-behandling

Påvisande av toxin i avföring.

Svar: 3 timmar.

EHEC 3-4 dygn (1-8 dygn) Magkramper och diaréer (ev. blodiga efter 2-3 dygn), illamående och kräkningar. I senare skede kan njursvikt (HUS), sönderfall av röda blodkroppar eller neurologiska symtom uppträda.

Molekylärdiagnostik (PCR-genteknik)

Svar: 2-4 dagar.

Salmonella 1-3 dygn
(långtidsbärarskap)
Buksmärtor, feber, diarréer och ibland kräkningar. Komplikationer med ledinflammtion kan även uppträda.

Bakterieodling från avföring.

Svar: 2-3 dagar (kan också påvisas i blod eller urin)

Shigella 2-3 dygn (1-7 dygn) Måttlig feber och diarré. Buksmärtor är ofta ett påtagligt symtom. Avföringen blir inte sällan slemmig och blodtillblandad.

Bakterieodling från avföring.

Svar: 2-3 dagar

Yersinia 2-7 dygn (upptill 10 dygn) Akut insättande med diarréer, kräkningar och buksmärtor. Bland andra symtom kan nämnas feber, huvudvärk, hudutslag (knölros) och ledinflammation.

Bakterieodling från avföring.

Svar: 2-3 dagar.

(alt. antikroppar mot Yersinia i blod)

Toxin

     
Bacillus Cereus Värmetåligt toxin: 1-6 timmar
Värmekänsligt toxin: 6-24 timmar
Värmetåligt toxin: Kräkningar
Värmekänsligt toxin: Diarré
Bakterier påvisas i mat
Clostridium Perfringens 10-12 timmar (8-24) Kolik, diaréer, buksmärtor och illamående (sällan feber och kräkningar) Bakteriodling från mat
Staphylococcus Aureus 1-7 timmar Illamående magkramper, kräkningar och ofta följt av diarréer Bakterie/toxin påvisas i mat

Parasit

     
Cryptosporidium 7 dygn (2-12 dygn) Vattniga diarréer, buksmärtor, illamående, huvudvärk och feber

Mikroskopi av avföringsprov

Svar: 1-4 dagar

Dientamöba Fragilis Okänd Smärta och obehag i magen samt diarré

Mikroskopi av avföringsprov

Svar: 1-4 dagar

Giardia 7-10 dygn (3-25 dygn) Diarré (ibland långvarig), magkramper, trötthet, viktminskning.

Mikroskopi av avföringsprov.

Svar: 1-4 dagar.

Mer information

Detta är en fördjupning till Infektiös gastroenterit hos vuxna, akut

Uppdaterad: 2018-05-22
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv