Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Covid-19 (ännu ej fastställt)

På denna sida finns kort samlad information kring Covid-19 utifrån ett primärvårdsperspektiv, såsom läkemedel som rekommenderas i primärvården, och även länkar till andra sidor som kan innehålla fördjupning/mer information i aktuella ämnen som berör Covid 19.

Information som berör Covid-19 i Region Jönköpings län, finns också samlad under Information om coronavirus och covid-19 (nytt fönster, begränsad åtkomst) att ta del av för dig som är vårdgivare i Region Jönköpings län, samt på sidan Folkhälsa Sjukvård på externwebben. Sidorna uppdateras kontinuerligt.
 

Läkemedel

Syrgas

Riktlinje för syrgas utanför sjukhuset, Region Jönköpings län (word, nytt fönster)

Trombosprofylax SÄBO

Trombosprofylax vid covid-19 på SÄBO, Janusinfo Region Stockholm (nytt fönster)

Faktagrupp Hematologi och infektionskliniken Ryhov ställer sig bakom ovanstående riktlinje från Region Stockholm (2020-05-07).

Trombosprofylax övriga

Patienter med hög trombosrisk såsom aktiv malignitet utan hög blödningsrisk, eller tidigare venös tromboemboli, kan behöva högdos LMH. Telefonkontakt med hematologen rekommenderas kring dessa patienter.

 

Myndigheter om covid-19

Folkhälsomyndigheten (nytt fönster) - Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan användas av dig som arbetar inom vård och omsorg som ett komplement till gällande föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer.

Socialstyrelsen (nytt fönster) - Socialstyrelsen publicerar löpande stöd, vägledning och information om covid-19 för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Smittskydd/vårdhygien, Region Jönköpings län (nytt fönster) - Rekommendationer från Smittskydd Region Jönköpings län som uppdateras kontinuerligt.

Krisinformation (nytt fönster) - Samlad information från myndigheterna.

 

Nutritionsriktlinjer

Nutritionsriktlinjer för Covidpatienter som ska skrivas ut från avdelningen (begränsad åtkomst)

 

Rehabilitering/fysioterapi

Nedanstående sida fungerar som en Nationell plattform för fysioterapeuter i Sverige. Fysioterapi och egenövningar efter Covid 19 infektion går att läsa bl.a under fliken "Vård inom primärvård och kommun"

https://ki.instructure.com/courses/4193/modules (Använd Chrome som webläsare)

 

Palliativ vård

Se faktasida Covid-19 - palliativ vård

 

Röntgen/provtagning

Covid 19, Handläggning av misstänkta och bekräftade fall, Folkhälsa och sjukvård Region Jönköpings län (nytt fönster)

Diagnostik vid covid-19, Folkhälsa och sjukvård Region Jönköpings län (nytt fönster)

 

Intyg

Dödsorsaksintyg - Förtydligande vägledning till läkare som utfärdar dödsorsaksintyg

Lämna uppgifter till dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Sjukskrivning - Ändrade regler för sjukskrivning

Från och med 27 mars krävs inget läkarintyg för sjukpenning till Försäkringskassan för de som befinner sig mellan dag 1-21 i sjukperioden. Detta gäller oavsett om personen är anställd, egen företagare eller arbetslös.

Läkarintyg krävs fortfarande för deltidssjukskrivna som varit hemma på heltid mer än sju kalenderdagar. Deltidssjukskrivna som behöver vara hemma på grund av sjukdom på heltid ändrar som vanligt sin omfattning av sjukskrivning på Försäkringskassans hemsida (mina sidor). 

Inget läkarintyg krävs för arbetssökande som deltar i arbetsmarknadspolitiska program via Arbetsförmedlingen.

Läs mer på Försäkringskassan (nytt fönster).

 

WEB-utbildning

SFAM-Projekt covid-19 (nytt fönster) - SFAM ordnar ett videoforum för utbyte kring coronapandemin torsdagar, kl 12-13. Målgruppen är allmänläkare och ST-läkare inom allmänmedicin och med fokus på hanteringen av sköra äldre patienter. Du är även välkommen att diskutera annat som berör covid-19.

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2020-05-08

Reviderad: 2020-05-08

Giltigt till och med: 2022-05-08

Fastställt av: Medicinsk programgrupp infektion

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

Karin Karlsson, St-läkare, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2020-05-13
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv