Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Covid-19

På denna sida finns kort information kring Covid-19 gällande vissa behandlingsriktlinjer utifrån ett primärvårdsperspektiv. 

Ytterligare information som berör Covid-19 i Region Jönköpings län, finns också samlad under Information om coronavirus och covid-19 (nytt fönster, begränsad åtkomst) att ta del av för dig som är vårdgivare i Region Jönköpings län, samt på sidan Folkhälsa Sjukvård på externwebben. Sidorna uppdateras kontinuerligt.

Covid-19 - palliativ vård

Trombosprofylax vid Covid-19

 

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2020-05-20

Reviderad: 2020-05-20

Giltigt till och med: 2022-05-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp infektion

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

Karin Karlsson, St-läkare, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2020-05-27
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv