Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Covid-19 vaccination (intramuskulär injektion), hos patienter med antikoagulantia och/eller trombocythämmare

För att minska risken för blödningskomplikationer är det viktigt att dessa patienter erhåller 5 minuters kompression över instickstället efter vaccinationen och att injektionen ges i m. deltoideus (patienten kan med fördel själv applicera tryck efter injektion)

Patienten får informeras om risk för liten blödning i stickområdet men att bedömningen är att det är betydligt större hälsorisk att avstå från vaccination.

  • Patienter som står på NOAK-preparat (Eliquis, Lixiana, Pradaxa eller Xarelto) skjuter på morgondosen till 2 timmar efter vaccinationen.

  • Patienter som står på Warfarin med målområde PK-INR 2,0 - 3,0 kan erhålla intramuskulär injektion om det senaste PK-INR värdet var < 3,0. Om patienten har ett högre målområde bör ett aktuellt värde (< 7dagar) på < 3,0 föreligga.

  • Patienter som står på behandlingsdos lågmolekylärt heparin (Fragmin, Innohep, Klexane) skjuter på morgondosen till 2 tim efter vaccinationen. Om patienten normalt tar dosen på kvällen behöver ingen justering göras och vaccinationen kan genomföras.

  • Patienter som står på trombocythämmande (enkel eller dubbel) läkemedel tar sitt läkemedel som vanligt, vaccinationen kan genomföras.

  • Patienter som står på antikoagulantia + 1 trombocythämmare; injektion kan ges enligt ovan.

  • Patienter som står på antikoagulantia + 2 trombocythämmare (d.v.s. trippelbehandling): Här får behandlande läkare göra en individuell bedömning.

För övrig information avseende vaccination covid-19 se vaccination mot covid-19, Folkhälsa och sjukvård, region Jönköping.

Uppdaterad: 2021-01-08
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv