Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Bröstsmärtor, tecken till hjärtsvikt eller hjärtklappningsbesvär

De vanligaste kardiella komplikationerna innefattar myokardit, perikardit, hjärtinfarkt och arytmier: samtliga kan uppkomma flera veckor efter insjuknande i covid-19.

POTS (Posturalt Ortostatiskt Tachycardisyndrom) är en ovanlig komplikation till Covid 19.

Vårdnivå och samverkan

  • Bröstsmärtor; handläggs enligt gängse rutiner och samverkansdokument  

  • Vid misstanke om hjärtsvikt/myokardit sekundärt till covid-19-infektion rekommenderas utredning och behandling enligt FAKTA-dokument hjärtsvikt

  • Vid misstanke om POTS sker remittering till kardiolog om symtomen varat i minst 6 månader med uppfyllande av nedan diagnoskriterier*. Behandling med betablockad bör ha prövats med otillräcklig symtomlindrande effekt innan remiss skickas till kardiolog.

Diagnostik och utredning

Vid misstanke om hjärtpåverkan bör utredning kompletteras med EKG, blodstatus, elektrolytstatus, thyreoideastatus, NT-proBNP, samt eventuell ortostatisk blodtrycksmätning, eventuellt lungröntgen.

För långvariga problem med hjärtklappning är uteslutande av andra orsaker till sinustakykardi av största vikt såsom thyroidearubbning, anemi, lungemboli/hypoxi etc.

POTS

POTS innebär en dysfunktion i det autonoma nervsystemet, som ger blodtrycksfall och sinustakykardi, framför allt vid uppresning. Symtom som kan förekomma är palpitationer, dimsyn, illamående, huvudvärk, konditionsnedsättning, trötthet.

Diagnoskriterier*:

  • En hjärtfrekvensökning på mer än 30 slag/minut (eller en hjärtfrekvens på mer än 120 slag/minut) inom 10 minuter i stående position hos vuxna. Hos personer mellan 12 och 19 år krävs en hjärtfrekvensökning på mer än 40 slag/minut för diagnos.
  • Frånvaro av symtomgivande ortostatisk hypotension (systoliskt < 90 mmHg eller blodtrycksfall ≥ 20 mmHg systoliskt eller ≥ 10 mmHg diastoliskt).
  • Symtom som varat i minst 6 månader.

Utredning på Vårdcentral vid misstanke om POTS

Primär ”fysiologisk” utredning sker via primärvården och ska innefatta NOGGRANN blodtrycksmätning, vilket är helt avgörande för diagnos av POTS, för detta behövs ingen remiss till klin fys.

  • EKG
  • Blodtryck (systoliskt/diastoliskt) i bägge armar tas efter minst 5 minuters vila på rygg. Därefter tas blodtryck i ena armen efter 1, 3, 5 och 10 minuter i stående, gärna med pulskontroll. Patient och undersökare ska vara tysta under provet. Utför gärna testet vid två oberoende tillfällen. Dokumentera i Cosmic under Blodtryckskontroll och under kommentar.

Mer information

Detta är en fördjupning till Handläggning av kvarstående symtom efter covid-19-infektion

Uppdaterad: 2021-06-16
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv