Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Misstanke om MIS-A, förhöjda infektionsparametrar

Vårdnivå och samverkan

  • Vid misstanke om MIS-A bör kontakt med infektionsjouren tas skyndsamt.

  • Vid förhöjda värden av inflammatoriska prover, blodstatus med diff, crp, sr och elfores, utan annan känd orsak och utan misstanke kan remiss skickas till infektionskliniken för bedömning.

Diagnostik och utredning

MIS-A (Multisystem Inflammatory Syndrome in Adults)

Patienter med symtom som ibland kan vara bifasisk med tillfällig förbättring men som sedan försämras 3-4 veckor efter akut COVID-19 bör erhålla ny läkarbedömning för att utesluta den ovanliga men allvarliga komplikationen MIS-A.

Vanliga symtom är feber, myokardit med sekundär hjärtsvikt och bröstsmärta ibland, njursvikt, tarmsymtom med diarre/kräkningar, hudutslag, muskel/ledsmärtor och uttalad trötthet/orkeslöshet i kombination med förhöjda inflammationsparametrar.

Kontroll av vitalparametrar samt inflammationsparametrar (akutbeställs) och riktade undersökningar utifrån aktuell symtomatologi.

Mer information

Detta är en fördjupning till Handläggning av kvarstående symtom efter covid-19-infektion

Uppdaterad: 2021-06-16
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv