Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Nutritionsproblem och svårigheter med röst/sväljning

Vårdnivå och samverkan, utredning och behandling

För patienter i behov av bedömning av dietist och/eller logoped finns möjlighet att remittera till Rehabiliteringscentrum enligt nedan

Dietist

  • Ätsvårigheter, nedsatt aptit eller smakförändringar som påverkar matintaget.

  • Malnutrition efter covid-19. Vid tveksamhet kan screening göras med MNA eller SKR-nutrition.

  • Behov av näringsdrycker, förtjockningsmedel eller andra livsmedel för särskilda näringsändamål.

Logoped

  • Personer som haft Covid-19 kan uppleva svårigheter med rösten och/eller sväljningen. Oavsett om man har behövt sjukhusvård eller inte kan man ha svårt att komma igång igen efter genomgången Covid-19 infektion. Detta går att träna upp! Filmer om röstträning finns på Röstterpai, 1177 vårdguiden.

  • Vid kvarstående svårigheter med rösten och eller sväljningen går det bra att remittera till logoped.

Läkare, sjuksköterska och annan vårdpersonal (arbetsterapeut, fysioterapeut m.fl.) har möjlighet att remittera patienter som har kvarstående problem direkt till dietist och/eller logoped. Skicka remissen till dietist/logoped, Rehabiliteringscentrum, skriv tydligt vad som är problematiskt och att det uppkommit i samband med en Covid-19 infektion.

Mer information

Detta är en fördjupning till Handläggning av kvarstående symtom efter covid-19-infektion

Uppdaterad: 2021-06-18
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv