Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Anosmi

För patienter med bortfall av luktsinnet finns inte behandling med god evidensgrund. Luktträning kan med fördel användas tidigt Träna sitt luktsinne, 1177 Vårdguiden.

Nasala steroider kan ibland prövas under 3 månader morgon och kväll.

Om misstanke om annan genes till luktbortfall än Covid-19 såsom näspolypos eller vaskulit skickas remiss till Öron-, näsa-, halskliniken.

Mer information

Detta är en fördjupning till Handläggning av kvarstående symtom efter covid-19-infektion

Uppdaterad: 2021-06-16
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv