Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

14 SuicidpreventionSuicidprevention

 

 

Suicidprevention är ett av psykiatrins viktigaste ansvarsområden.

Psykiatrin har vårdansvar vid svåra depressioner, och alltid vid suicidrisk. Personer som gjort ett självmordsförsök eller har allvarliga självmordstankar bör således alltid remitteras till psykiatrin.

Det åligger dock alla medarbetare inom hälso- och sjukvården att vara uppmärksamma på tecken på suicidalitet. Det är väl känt att patienter med psykisk ohälsa ofta söker vård  för något annat, och att svår somatisk sjukdom är en statistisk riskfaktor för självmordsbenägenhet. Det kan vara svårt att ställa frågor om suicidtankar om man inte är van. 

 • Suicidstegen är ett antal frågor som är lätta att använda sig av, och som inte behöver kännas obekväma. Används vid telefonrådgivning och hembesök.
 • Sad Persons Scale (SAD) är en checklista för statistiska riskfaktorer som  man själv kan titta igenom. Se Fakta-sidorna.

Vårdprogram

Omslag till Vårdprogram för suicidprevention för vuxna, rev 2007Vårdprogram för suicidprevention för vuxna:

Tre viktiga budskap till primärvården:

 • Våga fråga
 • Dokumentera suicidriskbedömningen
 • Samverka med närstående

Tre viktiga budskap till psykiatrin

 • Dokumentera suicidriskbedömningen
 • Alla patienter som gjort suicidförsök ska bedömas av psykiatrin inom ett dygn
 • Alla patienter som gjort suicidförsök bör erbjudas uppföljning under minst ett år

Tre viktiga budskap till somatiska vården:

 • Våga fråga
 • Samverka med psykiatrin och/eller primärvården
 • Samverka med närstående

 

Fördjupning

Fördjupat kunskapsunderlag för att förhindra självmord (pdf). Europeiska psykiatriska föreningen ger evidensbaserad vägledning. Artikel i Läkartidningen nr 6 2013.


 

Filmer om "Att tala om självmord..."

 

En film om psykisk hälsa att visa i väntrum

En film (45 sekunder) om att man kan vända sig till vårdcentralerna för råd och hjälp. Visas i väntrum och som bioreklam. Här kan du se filmen: BraLiv/Psykisk hälsa (nytt fönster)!

10 korta filmer om "Att tala om självmord"

I Region Jönköpings län har vi arbetat med uppmaningen Våga fråga när det handlar om suicidprevention. Nu har Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa/ Karolinska Institutet, NASP/KI, sammanställt olika videoavsnitt med detta tema. Här är en länk till 10 olika videoavsnitt som alla handlar om 'Att tala om självmord är ett skydd för livet (nytt fönster)'

Innehåll och deltagare i filmerna:

 1. Trailer - Att tala om självmmord är ett skydd för livet - Danuta Wasserman
 2. Inledning med Carolines berättelse
 3. Riskfaktorer och skyddande faktorer - Danuta Wasserman
 4. Ung flicka hos skolkurator och BUP - Tove Fredriksson, Merja Metell Sumalainen, Marie-Louise Söderberg, Lars Söderberg, Johan Andreén
 5. Vårdcentralen - Första kontakten med primärvården - Christina Lagerbäck, Stefan Thörn
 6. Beroendeakuten - Istvan Szabo, Hans Nyberg
 7. Akut omhändertagande av självmordsnära person - Ulrika Bratt, Ture Magnus, Eva Wasserman, Christina Spjut
 8. På avdelningen - psykiatrisk slutenvård - Staffan Svedin, Emma Söderberg, Viveka Sjöö
 9. Utskrivning - Björn Greip, Christina Spjut
 10. Inspektionen för Vård ocjh Omsorg, IVO - Karl-Otto Svärd

Övriga medarbetare: Inga-Lill Ramberg och Per Zetterman

 

Kontakt

Kontaktperson Qulturum

Medicinsk sakkunnig

Elin Roos af Hjelmsäter, Överläkare, Psykiatriska kliniken Höglandssjukhuset Eksjö

Kristina Edekling, Bitr verksamhetschef, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov

Dimitrios Vlachos, läkare, Värnamo sjukvårdsområde

Mål

WHO har satt ett må att till år 2020 ska de nuvarande suicidtalen minskas med minst en tredjedel.

FAKTA - kunskapsstöd

Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Jönköpings län.
Faktadokumenten utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet. Här (öppnas i nytt fönster) finns

Fakta och råd på 1177.se

En sida på 1177.se om psykiatrisk hälsa.

www.1177.se finns Fakta och råd om psykisk hälsa respektive Psykiska sjukdomar och besvär

En dag för internationell suicidprevention

Den 10 september är årlgen en internationell dag för att uppmärksamma suicidprevention. Denna arrangeras i samarbete med WHO. Läs mer om arbetet på www.iasp.info

Uppdaterad: 2020-04-14
Maysae Quttineh, Primärvårdslab Jönköping Väst, Psykiatri rehab o diagnostik