Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Under uppbyggnad -suicidsidan

Under uppbyggnad suicidsidan:

 

Hjälp för ert strategiska arbete

Utvärdering

Fördjupning

 

Lägg till Annikas Petterssosns nya mätning i högerspalten plus mätningen från 2010 eller LÄNKA till hennes sida på lj.se/samverkan!!!

 

Detta bör ingå när man skriver en konsultationsremiss:

a) från akuten somatik

b) från vårdavdelning

c) från primärvården

Ska innehålla frågor psykiatrin vill/behöver ha besvarade när patienten kommer!

Dvs man vill veta att man upptäckt att det är ett suicidförsök, när det inte är klart att det är det, när man misstänker att det är det, när man bedömer att det finns mer suicidrisk

NÄR MAN KOMMER IN till akuten toxikerad och kanske medvetslös blir det inget skrivet om det...?

Finns riktlinjer eller exempel på detta i Värmnamo??? Förankra i med programgrupp psykiatyri

Rubrik 2

Normal

Uppdaterad: 2013-09-18
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion