Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Förmaksflimmer, Elkonvertering

Akut

  1. Nydebuterat förmaksflimmer med säker debut inom 48 timmar, med symtom, kan erbjudas elkonvertering.
  2. Hemodynamiskt instabil patient med snabbt förmaksflimmer.

Planerat

  1. Vid recidiv efter två elkonverteringar ska behandlingsstrategin omvärderas, exempelvis genom byte av läkemedel.
  2. Patient med planerad eller genomgången ablation ska elkonverteras snarast tills kardiolog bedömer att det inte ska utföras.

Mer information

Detta är en fördjupning till Förmaksflimmer

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv