Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Behandlingstrappa

  1. Börja med Bisoprolol 2,5-5 mg eller Metoprolol 50 mg, med ökning till Bisoprolol 10 mg (enstaka patienter mår bra på 20 mg) eller Metoprolol 200 mg. Försiktighet vid blodtryck under 100 systoliskt.
  2. Om patienten inte tål betablockad så är exempelvis Verapamil ett alternativ i initial dosering 40 mg x 3. Därefter ökning till 80 mg x 3, som därefter kan bytas ut till Isoptin Retard 240 mg x 1. Dock är  Verapamil olämpligt vid hjärtsvikt.
  3. Undantagsvis tillägg av Digoxin 0,13 mg x 1. I enstaka fall hos yngre 0,25 mg x 1. Vid osäkert  terapeutiskt svar eller misstänkta biverkningar tages s-digoxin. Referens <1,3. Det tar en vecka att nå stabil serumkoncentration. Vid försämrad njurfunktion beaktas risken för digitalisintoxikation.

Försiktighet med kombinationen Verapamil och Digoxin. Rådgör med kardiolog.

Mer information

Detta är en fördjupning till Förmaksflimmer

Uppdaterad: 2019-12-04
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv