Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

BNP-tolkning

BNP är en natriuretisk peptid som utsöndras till blodet som svar på ökad belastning och uttänjning av hjärtats myocyter. BNP syntetiseras i hjärtmuskelcellerna till pro-BNP. Vid sekretionen till blodet klyvs denna propeptid till en aktiv peptid-BNP och ett inaktivt NT-pro-BNP. BNP har flera biologiska effekter på njurar (ökad natrium- och vattenutsöndring), binjurar (hämning av RAAS), på kärlväggar (dilatation och ökad permeabilitet för vätska). Detta resulterar i minskad belastning på hjärtat (minskat venöst återflöde och minskat motstånd i artärerna). Flera studier har visat att BNP är en bra biokemisk markör vid diagnostik av patienter med systolisk vänsterkammardysfunktion och måttligt till uttalad isolerad diastolisk vänsterkammardysfunktion.

Andra tillstånd som kan leda till ökad koncentration av BNP är: nedsatt njurfunktion, arytmier, vitier, hjärtinfarkt, stigande ålder, kvinnligt kön och fysisk ansträngning.

Tillstånd som kan leda till minskad BNP-koncentration är: obesitas, behandling med ACE-hämmare, betareceptorblockerare och aldosteronhämmare, ARB samt CRT (resynkroniseringsbehandling med biventrikulär pacing). Studier pågår för att utvärdera BNP´s roll som ett instrument för att följa behandlingseffekten av västerkammardysfunktionen.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hjärtsvikt

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv