Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkemedelsbehandling

Behandlingsstegen

  • NYHA I: ACE-hämmare/ARB (om ACE intolerant) + betablockad efter hjärtinfarkt.
  • NYHA II: ACE-hämmare/ARB (om ACE intolerant) + betablockerare + diuretika vid vätskeretention. ARB kan läggas till om kvarstående symptom trots måldoser av ACE-hämmare/betablockad.
  • NYHA III: ACE-hämmare/ARB (om ACE intolerant) + betablockerare + aldosteronantagonist/ARB + diuretika + eventuellt digitalis.
  • NYHA IV: ACE-hämmare + ARB + betablockerare + aldosteronantagonist + diuretika + eventuellt digitalis. Vid behov kombinera loopdiuretika + metolazon (obs! kalium-kontroll).

Läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt

Läkemedel att undvika vid hjärtsvikt/Försiktighet vid hjärtsvikt

Läkemedel att undvika vid hjärtsvikt/Försiktighet vid hjärtsvikt

Detta är ett fördjupningsdokument till Fakta Hjärtsvikt.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hjärtsvikt

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv