Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Angiotensin Receptor Blockerare (ARB)

Ett sätt att mer selektivt hämma angiotensin II är med ARB. Jämfört med ACE-hämmarna inverkar de ej i lika hög grad på bradykininsystemet och utlöser därigenom mer sällan torrhosta.

Det finns idag inga övertygande bevis för att ARB är bättre än ACE-hämmarna i behandling av hjärtsvikt (se ELITE II-och CHARM studien). Därför förblir ACE-hämmarna förstahandsmedel och ARB rekommenderas när ACE-hämmarna inte tolereras p g a bradykininrelaterade biverkningar (som hosta). Om angioödem orsakats av ACE-hämmare och indikationen för RAS-blockad är stark ge testdos av angiotesinreceptorblockerare på mottagningen,samt observera patienten i minst tre timmar. Observera att ARB medför lika stora risker som ACE-hämmarna vad gäller biverkningar som hypotension, hyperkalemi och njursvikt.

Behandling med candestan (Atacand®) och valsartan (Diovan®) (CHARM- och VALIANT och  Val-HeFT studierna) har i hjärtsviktsstudier kunnat genomföras med samma säkerhet och vinster som med ACE-hämmare och är därför de enda ARB som idag har indikationen hjärtsvikt. Behandling med candersatan (Atacand®) har i CHARM studien visat på signifikant minskad mortalitet och sjukhusinläggning och rekommenderas som tilläggsbehandling i NYHA II-IV vid symtom trots behandling med ACE-hämmare, betablockerare och Spironolakton® (rek måldos 32 mg Atacand® x 1).
Rekommenderad startdos på Atacand® är 4 mg x 1 med dubblering i dos upp till måldos 32 mg x 1. Patienter som sedan tidigare står på Losartan kan kvarstå på Losartan men med måldos på minst 100 mg Losartan (HEAAL-studien).

Detta är ett fördjupningsdokument till Fakta Hjärtsvikt.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hjärtsvikt

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv