Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Digitalis

Digitalis är en gammal substans (> 300 år). Således har den en sämre dokumentation då kraven på en sådan inte var högt ställda förr. Det finns inga mortalitetsvinster visade med denna substans. Däremot har man visat på vinster vad gäller symtomlindring vid hjärtsvikt (NYHA II – IV), och då som tilläggsbehandling till ACE-hämmare och diuretika samt eventuellt också betablockerare. Detta gäller även vid sinusrytm. Man har kunnat visa på klart förbättrad livskvalitet och minskat vårdbehov.

Dosen bör relateras till ålder och njurfunktion. Digoxin-nivån i serum bör ligga mellan 0,6-1,2 ng/ml. En lämplig dos hos patienter med nedsatt njurfunktion kan därför vara 0,0625 mg/dag, alternativt 0,13 mg varannan dag.

Då digitalis inte påverkar mortaliteten är det idag inte försvarbart att behandla hjärtsvikt med enbart digitalis eller digitalis + diuretika. Grundbehandlingen är ACE-hämmare (eller AII-antagonister) och betablockerare för att få mortalitetsvinster. Digitalis är en symtomatisk behandling av hjärtsvikt idag.

Detta är ett fördjupningsdokument till Fakta Hjärtsvikt.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hjärtsvikt

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv