Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Statiner

Läkemedelsbehandling

Hos äldre patienter med symptomatisk kronisk hjärtsvikt med systolisk dysfunktion orsakad av kardiovaskulär sjukdom bör statin behandling övervägas för att minska kardiovaskulär hospitalisering.

Detta är ett fördjupningsdokument till Fakta Hjärtsvikt.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hjärtsvikt

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv