Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Kalciumantagonister

Läkemedelsbehandling

Icke kärlselektiva kalciumhämmare skall undvikas vid behandling av hjärtsvikt. Hos patienter med hjärtsvikt och samtidig angina pectoris bör nitrater alltid vara första tilläggsterapi. Vid kvarstående besvär kan antianginös behandling med kärlselektiva kalciumkanalblockerare, såsom amlodipin eller felodipin, prövas medan negativt inotropa kalciumblockerare som verapamil samt diltiazem inte skall användas. Hos patienter med hjärtsvikt utan angina pectoris skall kalciumblockerare idag inte användas. Inga studier finns med övertygande bevis för att dessa substanser har någon positiv effekt vid hjärtsvikt.

Detta är ett fördjupningsdokument till Fakta Hjärtsvikt.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hjärtsvikt

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv