Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkemedel att undvika vid hjärtsvikt/Försiktighet vid hjärtsvikt

Läkemedel att undvika vid hjärtsvikt

  • NSAID preparat (p g a vätskeretention).
  • Icke kärlselektiva kalciumhämmare (verapamil, diltiazem pga negativ inotropi).
  • Klass I antiarytmika (kinidin, disopyramid, flekainid, profanon) och sotalol (klass III antiarytmika).
  • Tricykliska antidepressiva (QT förlängande potential).

Läkemedel att vidtaga försiktighet med vid hjärtsvikt

  • Kortikosteroider (p g a vätskeretention).
  • Litium (QT förlängande potential).

Detta är ett fördjupningsdokument till Fakta Hjärtsvikt.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hjärtsvikt

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv